Total Tayangan Halaman

Rabu, 16 Maret 2011

Ciri Makiyyah dan Madaniyyah

Ada 3 sebab para ulama memberikan istilah ayat Makiyah atau Madaniyah :
1. Karena waktu turunnya
     Yaitu jika ayat tersebut turun sebelum hijrah maka ia dinamakan Makiyyah, dan jika ia turun setelah hijrah ia dinamakan Madaniyah.
2. Karena tempat turunnya
     Yaitu jika ayat itu diturunkan di Makkah dan sekitarnya disebut Makiyyah dan jika diturunkan di Madinah dan sekitarnya maka ia disebut Madaniyyah.
3. Karena objek yang ditunjuknya
     Jika objeknya adalah penduduk Makkah maka ia disebut Makkiyah dan jika objeknya adalah penduduk Madinah maka ia disebut Madaniyah.
1. Ciri-ciri khusus Makiyah :
a. Ciri-ciri Makiyah dari segi Lafadz
1. Setiap surat yang terdapat ayat sajdah
2. Setiap surat yang memuat lafadz “kalla” yang hanya disebut sebanyak 33 kali dalam 15 surat
3. Menggunakan kalimat “ya ayyuhannaas”
4. Menceritakan kisah umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah
5. Menceritakan Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah
6. Suratnya di awali dengan huruf hijaiyah seperti “alif lam mim”                   kecuali Al-Baqarah dan Ali-Imron
b. Ciri-ciri Makiyah dari segi tema pembahasan :
1. Da’wah/ajakan untuk bertauhid, menyembah Allah, menetapkan kerasulan, menetap hari berbangkit dan pembalasan menceritakan kiamat dan huru-haranya, neraka dan siksanya, syurga dan kenikmatannya dan mendebat kaum musyrikin dengan dalil akli dan ayat-ayat kauniyah (alam).
2. Meletakan dasar-dasar syari’at, keutamaan akhlak dalam bermasyarakat, mencela kejahatan-kejahatan musyrikin berupa penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup dan kebiasaan-kebiasan buruk lainnya.
3. Menceritakan kisah-kisah para Nabi yang terdahulu hingga mereka mengambil pelajaran hiburan bagi Nabi SAW untuk tenang karena pertolongan Allah pasti datang.
4. Ayatnya pendek-pendek namun penekanannya sangat kuat, karena menggunakan kalimat yang sulit.
2. Ciri-ciri Khusus Madaniyah
     a. Madaniyah dari segi lafadz (umum)
1. Setiap surat yang memuat kewajiban dan had ( Hukum minum khamr, zina )
2. Setiap surat yang menyebutkan orang-orang munafik, selain surat Al-Ankabut
3. Setiap surat yang terdapat debatan terhadap ahli kitab
4. Banyak menggunakan kalimat “yaa ayyuhalladzina aamanu”
              b. Ciri-ciri Madaniyah dari segi tema
1. Penjelasan tentang ibadah-ibadah, muamalat, hudud, manajemen, rumah tangga, waris, keutamaan jihad, shalat berjama’ah, urusan-urusan kenegaraan baik damai maupun perang, kaidah-kaidah hukum, dan masalah syari’at dan persyariatannya.
2. Objek pembicaraannya ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani serta ajakan masuk Islam kepada mereka, penjelasan akan merubahnya mereka terhadap kitab-kitab Allah, menyembunyikan kebenaran.
3. Pengungkapan akan kelakuan dan sikap orang-orang munafik
4. Ayatnya panjang-panjang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar